Ce se intampla daca depui cu intarziere declaratia unica? Dar pentru intarzierea platii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Termenul pentru depunerea declaratiei unice pe anul 2021 a fost 25 mai 2022.

Ce consecinte are depunerea cu intarziere a declaratiei unice?

Pentru depunerea cu inatarziere a declaratiei unice, ANAF poate stabili amenzi cuprinse intr 50 si 500 lei.

Baza legala: art. 336 Codul de procedura fiscala

În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit, precum şi a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Ce consecinte are intarzierea platilor?

Daca se intarzie platile se aplica penalitati de intarziere si dobanzi, astfel:

  • nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
  • nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

In plus fata de acestea, potrivit art. 181 din Codul de procedura fiscala, pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul fiscal prin decizii de impunere.

Penalitatea de nedeclarare se reduce cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie:

a) se sting prin plată sau compensare până la termenul prevăzut la art. 156 alin. (1);

b) sunt eșalonate la plată, în condițiile legii. în acest caz, reducerea se acordă la finalizarea eșalonării la plată.

Termenul de plata prevazut la art.156 alin.(1) arata ca:

1) Pentru diferențele de obligații fiscale principale și pentru obligațiile fiscale accesorii, stabilite prin decizie potrivit legii, termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării deciziei, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

Articole similare

Comentariul tau aici