Ce sunt entitatile mici si ce contin situatiile lor financiare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Entitatile mici sunt entităţile care la data bilanţului NU se încadrează în categoria microentităţilor şi care NU DEPĂŞESC limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

a) totalul activelor: 17.500.000 lei ;

b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mici întocmesc situaţii financiare anuale formate din :

– bilanţ prescurtat (cod 10);

– cont de profit şi pierdere (cod 20);

– formularul “Date informative (cod 30);

– formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40);

– note explicative la situaţiile financiare anuale.

– raportul administratorilor;

– raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz;

– propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

– o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Opţional pot întocmi :

-situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau

-situaţia fluxurilor de trezorerie. .

MONOGRAFII CONTABILE 2019

Articole similare

Comentariul tau aici