Date cuprinse intr-o fisa a postului – informatii utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Fişa postului este documentul anexat la contractul individual de munca al unui salariat in care sunt cuprinse competentele, responsabilitatile, atributiile si sarcinile de serviciu proprii functiei pe care o detine salariatul.

Chiar daca legislatia nu ofera un model standard al fisei de post, aceasta ar trebui sa contina un minim de elemente componente, astfel:

  • Identificarea postului: denumirea postului, relatia cu alte posturi din cadrul societatii si scopul postului;
  • Cerinte specifice pentru ocuparea postului: pregatirea (studiile necesare in vederea detinerii postului respectiv), cunoasterea de limbi straine si nivelul lor de cunoastere, cunostinte de operare pe calculator si nivelul acestora, abilitati, calitati, aptitudini necesare, experienta si, in cazul posturilor de management, competenta de conducere;
  • Atributiile postului: descrierea activitatilor si responsabilitatilor corespunzatoare postului;
  • Indicatii privind persoana care a intocmit si/sau avizat fisa de post;
  • Semnatura salariatului si data semnarii – dovada ca acesta a luat la cunostinta prevederile fisei.

Potrivit Codului Muncii persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului.

Salarizarea pas cu pas

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici