Ce trebuie sa fac pentru recuperarea sumelor de la FNUASS ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OUG 158/2005, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca. Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, se suporta din bugetul FNUASS, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.

Documentatie necesara:

Societatea trebuie sa achite indemnizatia de concediu a salariatului, urmand ca mai apoi sa-si recupereze sumele din bugetul FNUASS.  Pentru recuperarea sumelor de la FNUASS privind concediile medicale, angajatorul trebuie sa depuna intr-o perioada de pana la 90 zile dosarul cu:

  • Cerere tip de restituire privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
  • Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor pentru care se solicita recuperarea sumelor;
  • Concediile medicale (exemplarul 2 – roz) aferente pt luna/perioada pentru care se solicita restituirea;
  • Declaratia 112 semnata (anexa 1.1) si recipisa obtinuta in urma depunerii formularului 112.

Atentie! Certificatul de concediu medical (certificatul roz) trebuie prezentat platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare