Ce trebuie sa stiu despre autofacturare ? – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ce este autofactura?

Autofactura este un document justificativ pentru livrarile de bunuri si/sau prestari de servicii catre sine, creata de catre beneficiar in numele furnizorului, daca acesta din urma nu a intocmit factura in cele 15 zile ale lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei. La primirea facturii, persoana impozabila sau persoana juridicaneimpozabila va inscrie pe factura o referire la autofacturare, iar pe autofactura, o referire la factura.

Care sunt elementele obligatorii ale autofacturii?

O autofactura trebuie sa contina aceleasi informatii ca o factura normala doar ca aceasta trebuie sa contina sintagma:  “Autofactura”. Atunci cand este vorba de un transfer intracomunitar autofactura trebuie sa mai contina, in plus, si urmatoarele elemente:

  • numarul si data emiterii;
  • data transferului;
  • numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania a furnizorului;
  • daca persoana care realizeaza transferul nu este stabilita in Romania, se vor trece si denumirea, adresa si CUI-ul reprezentantului fiscal din Romania;
  • numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA  din Statul Membru de transfer al bunurilor a cumparatorului;
  • adresa de la care au fost livrate bunurile si adresa la care au fost livrate bunurile.

Exigibilitatea taxei intervine in momentul crearii autofacturii sau in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, daca nu a fost emisa nicio autofactura/factura pana in acel moment.

Pentru determinarea TVA-ului, se va folosi cursul de schimb din data emiterii autofacturii. Daca la primirea facturii finale, exista o diferenta de curs valutar, beneficiarul are obligatia de a ajusta baza de impozitare in functie de cursul de schimb la data emiterii facturii de catre furnizor.

Totodata, termenul pentru emiterea autofacturii este cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazurilor in care factura a fost deja emisa.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare