Ce TVA NU se declara in D 300 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Atentie! Nu se înscriu în decont:

  • taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;
  • taxa cumulată de plată pentru care a fost aprobată o înlesnire la plată;
  • taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
  • soldul sumei negative de taxă, înscris în decontul aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenței prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legala: O 632 din 19 aprilie 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“

Articole similare

Comentariul tau aici