Cercetarea disciplinara

 

 In Monitorul Oficial din 20 iulie 2012 (partea v-a) a fost publicata Procedura din 4 iulie 2012 a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind cercetarile disciplinare prealabile şi fisa de atributii şi normative de personal.

Data intrarii in vigoare: 20 iulie 2012

Principalele dispozitii :

  •  din momentul luarii la cunoştinţă de către angajator de săvârşirea unei fapte ce ar putea fi considerată abatere disciplinară, acesta emite decizia de cercetare disciplinară.

Decizia de cercetare disciplinară prealabilă trebuie să descrie :

• acţiunea şi inacţiunea cercetate

• data producerii acestora

• prevederile avute în vedere ca fiind încălcate

• cine a făcut sesizarea

• data şi ora la care are loc prima audiere din partea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă.

Audierea trebuie consemnată în scris sub sancţiunea nulităţii.

  •  decizia de cercetare disciplinară prealabilă, împreună cu copia de pe actul de sesizare a faptei se comunică celui cercetat cu semnătură de primire. În cazul în care salariatul refuză primirea, aceasta va fi trimisă prin scrisoare recomandată la domiciliul sau reşedinţa acestuia.
  • la prima audiere sunt convocaţi toţi salariaţii care erau prezenţi sau ar fi trebuit să fie prezenţi în locul şi la data la care a avut loc fapta.
  •  după prima audiere comisia de cercetare prealabilă comunică concluziile celor audiaţi.

Ce se intampla daca se considera ca exista abatere disciplinara ?

  • dacă se consideră că există o abatere disciplinară, comisia de cercetare disciplinară prealabilă comunică celui acuzat acuzaţia care i se aduce, copii de pe actele comisiei care stau la baza acuzaţiei şi i se acordă un termen de două zile lucrătoare pentru a-şi formula într-o notă explicativă apărarea în scris şi pentru a prezenta noi probe în apărarea sa, inclusiv martori.

După primirea notei explicative, comisia de cercetare disciplinară prealabilă dă curs apărărilor salariatului, formulate în scris sau exprimate oral în faţa comisiei, dupa care, daca este cazul , propune o sancţiune disciplinară. Daca salariatul nu se prezinta la convocarea facuta fara motive obiective angajatorul poate dispune sanctionarea.

Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, inclusiv avertismentul scris, nu poate fi dispusă fără o cercetare disciplinară prealabilă.

Sanctiunea disciplinara

Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Aceasta se comunică personal salariatului în cel mult 5 zile de la data emiterii ei şi produce efecte de la data comunicării.

 

Articole similare

Comentariul tau aici