Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal a fost amanata

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Certificarea declaratiilor fiscal anuale de catre un consultant fiscal a fost amanata pana in 2013

  Guvernul a suspendat obligativitatea certificarii declaratiilor fiscale anuale, inaintea depunerii lor la organul fiscal, de catre un consultant fiscal, pana in data de 1 ianuarie 2013.

  Actul normativ prin care se legifereaza suspendarea este OUG 35/2011, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 253 din 11 aprilie 2011.

  Motivatia masurii este urmatoarea: “Având în vedere costul suplimentar pe care contribuabilii sunt nevoiţi să îl suporte prin existenţa obligativităţii certificării declaraţiilor fiscale anuale de către un consultant fiscal, înaintea depunerii lor la organul fiscal, se reţine că menţinerea acestei obligaţii va atrage nemulţumirea contribuabililor, va produce prejudicii relaţiei contribuabil-stat şi va determina neconformarea contribuabililor cu prevederile legale în ceea ce priveşte obligaţiile de declarare.”

  Prevederea actului normative este scurta si foarte explicita, astfel – aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la 1 ianuarie 2013.

  Preluam in randurile de mai jos Art. 83 din Codul de Procedura Fiscala, articolul prin care se introduce obligativitatea certificarii.

  Art. 83 – Depunerea declaraţiilor fiscale

  (1) Declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Declaraţia fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă. În cazul impozitelor, taxelor şi al contribuţiilor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedura privind transmiterea declaraţiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

  (2) Declaraţiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub formă de proces-verbal, dacă din motive independente de voinţa contribuabilului acesta este în imposibilitatea de a scrie.

  (3) Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. În situaţia în care declaraţia fiscală se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.

  (4) Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înştiinţarea pentru nedepunerea declaraţiilor şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această situaţie.

  (5)*) Declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, în condiţiile legii, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Distribuie acest articol: