Cheltuieli de dezvoltare

Imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte într-un plan sau proiect ce vizeaza productia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunatatite substantial, înainte de începerea productiei sau utilizarii comerciale.

Criterii de recunoastere:

O imobilizare necorporala generata de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaste daca, si numai daca, o entitate poate demonstra toate elementele urmatoare:

a) fezabilitatea tehnica pentru finalizarea imobilizarii necorporale, astfel încât aceasta sa fie disponibila pentru utilizare sau vânzare;

b) intentia sa de a finaliza imobilizarea necorporala si de a o utiliza sau vinde;

c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;

d) modul în care imobilizarea necorporala va genera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate demonstra existenta unei piete pentru productia generata de imobilizarea necorporala ori pentru imobilizarea necorporala în sine sau, daca se prevede folosirea ei pe plan intern, utilitatea imobilizarii necorporale;

e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare si de alta natura adecvate pentru a completa dezvoltarea si pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporala;

f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizarii necorporale pe perioada dezvoltarii sale.

Exemple de activitati de dezvoltare sunt:

a) proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;

b) proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;

c) proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga;

d) proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunatatite.

La cheltuielile de dezvoltare pot fi înscrise si cheltuielile de explorare si evaluare a resurselor minerale.

Nu reprezinta insa imobilizari necorporale de natura activelor de explorare si de evaluare acele active care sunt în mod clar corporale (de exemplu, vehicule si echipamente de forare).

Durata de amortizare

Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz.

În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata în notele explicative, împreuna cu motivele care au determinat-o.

În situatia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu exceptia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Prezentare in bilant

Sumele prezentate în bilant la elementul “Cheltuieli de dezvoltare” trebuie explicate în notele explicative.

Articole similare

Comentariul tau aici