Cheltuieli de exploatare. Declaratia 101

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OMFP 1802 / 2014, art. 450 cheltuielile de exploatare cuprind:

– cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile; costul de achiziție al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziție al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei și a apei consumate; valoarea activelor biologice de natura stocurilor; costul mărfurilor vândute și al ambalajelor;

– cheltuieli cu serviciile executate de terți, redevențe, locații de gestiune și chirii; prime de asigurare; studii și cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terți (colaboratori); comisioane și onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate; transportul de bunuri și personal; deplasări, detașări și transferări; cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele;

– cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);

– alte cheltuieli de exploatare pe care le ragasim sub aceeasi denumire si in cadrul planului de conturi iar acestea fac referire la: cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanțe și debitori diverși; despăgubiri, amenzi și penalități; donații, sponsorizări și alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital; creanțe prescrise potrivit legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate potrivit legislației în vigoare și ale căror costuri pot fi determinate, aferente perioadei curente etc.

Mentionam faptul ca in cadrul Declaratiei anule de impozit pe profit, respectiv declaratia 101 se include in cadrul randului 2 pe langa ,,Cheltuieli de exploatare” şi cheltuiala cu impozitul pe profit, respectiv contul 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit. În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul “‐” (minus).

Aceste cheltuieli sunt scazute din veniturile din exploatare pentru a se obtine un Rezultat din exploatare, respectiv Profitul operational.

Articole similare

Comentariul tau aici