Cheltuielile sociale-impozitarea in 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

I.Impozitul pe profit

Din punct de vedere al impozitului pe profit cheltuileile sociale sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata de 5%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Sub incidenta acestei limite, intra urmatoarele:

1. ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament;
2. cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor, precum: crese, gradinite, scoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti si altele asemenea;
3. cheltuielile reprezentand: cadouri in bani sau in natura, inclusiv tichete cadou oferite salariatilor si copiilor minori ai acestora, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii lor de familie, precum si contributia la fondurile de interventie ale asociatiilor profesionale ale minerilor;
4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate in baza contractului colectiv de munca sau a unui regulament intern.

II.Impozitul pe venit

Din punct de vedere al impozitului pe venituri din salarii si sume asimilate salariilor, la art 76, alin 4, lit a, se precizeaza ca urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit:

  • ajutoarele de inmormantare
  • ajutoarele pentru bolile grave si incurabile
  • ajutoarele pentru dispozitive medicale
  • ajutoarele pentru nastere
  • ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale
  • veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura inclusiv tichete cadou oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora,
  • contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului
  • contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratamen inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.

Cadourile de sarbatori

Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat si cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.

III.Contributii sociale

Din punct de vedere a contributiilor sociale, art. 142 lit.b din Legea 277/2015, precizeaza ca nu se cuprind in baza lunara de calcul al contributiilor de asigurari sociale: ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura oferite salariatilor, cele oferite pentru copiii minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, precum si contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, acordate de angajator pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, astfel cum este prevazut in contractul de munca.
Cadourile in bani si in natura oferite de angajatori angajatilor, cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile in bani si in natura oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu sunt cuprinse in baza lunara de calcul, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 150 lei.
Nu sunt incluse in baza lunara de calcul al contributiilor veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget

Articole similare