Cine are si cine nu are obligatia depunerii formularului 600 ? – clarificari

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • INFORMARE din 12.01.2018 – OUG nr.79/2017

  Materialul a fost elaborat si pus la dispozitia cititorilor Contzilla de catre Jeler Gabriela, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, care activeaza in cadul Cabinetului individual JELER CORNELIA GABRIELA & echipa

  Privind contributiile sociale aplicate veniturilor persoanelor fizice, ALTELE DECAT SALARIILE si pensiile

  Declaratia 600 (ANAF) – privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate.

  Incepand cu anul 2018, majoritatea veniturilor persoanelor fizice, altele decat salariile, vor fi cuprinse in baza de calcul a contributiilor la sanatate si la pensii. Contributiile mentionate sunt denumite contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) si contributia de asigurari sociale (CAS), incepand cu 1 ianuarie 2018, vor trebui achitate chiar si daca contribuabilul (persoana fizica)este in acelasi timp salariat.

  Persoanele fizice, care se identifica conform regulilor de mai jos trebuie sa aplice noile reglementari, respetiv  vor trebui sa depuna declaratia 600 – privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale (CAS) si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate CASS ), la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciul fiscal persoana fizica.

  Pentru contributia de asigurari sociale (CAS):

  Pentru identificarea persoanelor fizice care au obligatia depunerii declaratiei 600 pentru CAS (exceptii fiind  pensionarii si persoanelor fizice care sunt asigurate in sisteme proprii de asigurare, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public, conform legii), sunt acelea care au realizat in anul 2017:

  • venituri din activitati independente (in sistem real);
  • venituri din activitati independente impozitate pe baza normelor de venit;
  • venituri din dreptul de proprietate intelectuala.

  Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse de venit (mentionate mai sus) trebuie sa-si calculeze: “venitul lunar 2017” conform anexei nr.1.

  In situatia in care “venitul lunar 2017” este mai mare decat 1.900 lei, atunci au obligatia depunerii declaratiei 600 – pentru CAS. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in acest caz o reprezinta venitul ales de contribuabil (persoana fizica) dar nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut tara garantat in plata, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia, in prezent fiind 1900 lei/luna.

  Descarca gratuit fisa de calcul a declaratiei 600 din punct de vedere al CAS in format Excel !

  Nu au obligatia depunerii declaratiei 600 pentru CAS:

  • persoanele fizice care in anul fiscal 2017 au realizat “venit lunar realizat an 2017” calculat conform regulilor prezentate in anexa nr.1, sub nivelul minim;
  • persoanele fizice care sunt asigurate in sisteme proprii de asigurare, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public conform legii;
  • persoanele care au calitatea de pensionar.

  Cota de impozitare pentru contributia de asigurari sociale (CAS) este de 25%, astfel contributia minima la CAS este de 475 lei /luna (1900 lei *25%)

  Pentru contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS):

  Pentru identificarea persoanelor fizice  care au obligatia depunerii declaratiei 600 pentru CASS, sunt acelea care au realizat in anul 2017:

  • Venituri din activitati independente;
  • Venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul Fiscal sau Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati;
  • Venituri din cedarea folosintei bunurilor;
  • Venituri din investitii (la venituri din dividende se asteapta publicarea normelor de aplicare);
  • Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;
  • Venituri din alte surse.

  Aceste persoane care au realizat in anul 2017 din una sau mai multe surse de venituri mentionate mai sus trebuie sa-si calculeze “total venituri an 2017” conform regulilor mentionate in anexa nr.2. Acest “total venituri an 2017” se compara cu 22.800 lei (1.900 lei *12 luni =22.800 lei).

  Persoanele fizice care realizeaza “venituri totale an 2017” – calculate conform anexei nr.2 – mai mult decat 22.800 lei are obligatia depunerii declaratiei 600 – pentru CASS. Baza lunara de calcul pentru aceste persoane fizice este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza (in prezent este 1.900 lei).

  Descarca gratuit fisa de calcul a declaratiei 600 din punct de vedere al CASS in format Excel !

  Nu au obligatia depunerii declaratiei 600 pentru CASS:

  • persoanele fizice care in anul fiscal 2017 au realizat in anul 2017 “venituri totale an 2017” calculate conform anexei nr.2 sub plafonul minim de 22.800 lei.

  Cota de impozitare pentru contributia de asigurari sociale de sanatate este de 10%, astfel contributia minima la CASS este de 190 lei/luna (1900 lei*10%).

  Precizari:

  Termenul de depunere declaratie 600 este 31.01.2018.

  Se depune pe suport de hartie (2 exemplare – un exemplar pentru ANAF si un exemplar pentru contribuabil) la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciul fiscal persoana fizica.

  Contributia CAS si CASS datorata de persoanele fizice mentionate mai sus se stabileste de organul fiscal competent.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: