Cine poate opta pentru regimul de declarare derogatoriu?

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Contribuabilii ,societăţi comerciale, care îşi înregistrează inactivitatea temporară la Oficiul  National Registrului Comerţului (ONRC),  pot opta  pentru regimul de declarare derogatoriu.

  Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. Odată cu cererea se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către ONRC privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

  Pot opta pentru regimul derogatoriu şi contribuabilii persoane fizice autorizate potrivit OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,  întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale. Odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la ONRC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.

  Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

  – să nu desfăşoare nici un fel de activitate;

  – să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

  – să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

  – să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;

  – să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contribuţiilor;

  – să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;

  – să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi.

   

  Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii:

  formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat”

  formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”

  formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”

  formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

  formularul 120 „Decont privind accizele”

  formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”

  formularul 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată”

  Sursa: mfinante.ro

  Oana Tomoiaga

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: