Cine poate sa faca parte din comisia de inventariere si cine nu ?

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Baza legala pentru efectuarea inventarierii este Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009.

  Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa de catre conducerea entitatii.

  In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu componenta comisiei (numele presedintelui si membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizata, gestiunea supusa inventarierii, data de incepere si de terminare a operatiunilor.

  Care este numarul minim de salariati care poate constitui o comisie ?

  Aceasta problema sa pune doar la entitatile al caror numar de salariaţi este redus si aici legislatia prevede ca  inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.

  In condiţiile in care entitaţile nu au niciun salariat care sa poata efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administratori.

  In firmele mari,comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de catre o comisie centrala, numita prin decizie scrisa, comisie care are sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere. Comisia centrala de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

  Recomandari privind componenta comisiei

  Pentru desfasurarea in bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, in comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementarilor contabile aplicabile.

  Externalizarea inventarierii

  Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se pot efectua atat cu salariaţi proprii, cat si pe baza de contracte de prestari de servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire corespunzatoare.

  Cine nu poate face parte din comisie ?

   Din comisia de inventariere nu pot face parte :

  ·         gestionarii depozitelor supuse inventarierii

  ·         contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective si nici

  ·         auditorii interni sau

  ·         auditorii statutari.

  Prin proceduri interne, entitaţile pot stabili ca la efectuarea operaţiunilor de inventariere sa participe si contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective, fara ca acestia sa faca parte din comisie.

  In plus, membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiţi decat in cazuri bine justificate si numai prin decizie scrisa.

  Comanda aici un Manual de proceduri de inventariere, corect, complet si actualizat.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: