CLASA 4 – VALORI IMOBILIZATE

Grupa 40 – CREDITE SUBORDONATE
A 401 – Credite subordonate la termen
A 402 – Credite subordonate pe durată nedeterminată
A 407 – Creanţe ataşate

Grupa 41 – PĂRŢI ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE LEGATE, TITLURI DE PARTICIPARE ŞI TITLURI ALE ACTIVITĂŢII DE PORTOFOLIU
A 411 – Părţi în societăţile comerciale legate
A 4111 – Părţi în instituţii de credit
A 4112 – Părţi în societăţi cu caracter financiar
A 4113 – Părţi în alte societăţi cu caracter nefinanciar
A 412 – Titluri de participare
A 4121 – Titluri de participare la instituţiile de credit
A 4122 – Titluri de participare la societăţi cu caracter financiar
A 4123 – Titluri de participare la alte societăţi cu caracter nefinanciar
A 413 – Titluri ale activităţii de portofoliu
A 415 – Titluri date cu împrumut
A 417 – Creanţe ataşate
P 418 – Vărsăminte de efectuat pentru părţi în societăţi comerciale legate, pentru titluri de participare şi pentru titluri ale activităţii de portofoliu

Grupa 42 – DOTĂRI PENTRU UNITĂŢILE PROPRII DIN STRĂINĂTATE
A 421 – Dotări pentru unităţile proprii din străinătate

Grupa 43 – IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI
A 431 – Imobilizări necorporale în curs
A 432 – Imobilizări corporale în curs
A 4321 – Amenajări de terenuri şi construcţii
A 4322 – Instalaţii tehnice şi maşini
A  4323 – Alte imobilizări corporale
A 433 – Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
A 434 – Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
A 4341 – Avansuri acordate pentru terenuri şi construcţii
A 4342 – Avansuri acordate pentru instalaţii tehnice şi maşini
A  4343 – Avansuri acordate pentru alte imobilizări corporale

Grupa 44 – IMOBILIZĂRI NECORPORALE ŞI CORPORALE
A 441 – Imobilizări necorporale
B 4411 – Fondul comercial
A 4412 – Cheltuieli de constituire
A 4419 – Alte imobilizări necorporale
A 442 – Imobilizări corporale
A 4421 – Terenuri şi amenajări de terenuri
A 44211 – Terenuri
A 44212 – Amenajări de terenuri
A 4422 – Construcţii
A 4423 – Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
A 44231 – Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
A 44232 – Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
A 44233 – Mijloace de transport
A 4424 –   Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale

Grupa 46 – AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE
P 461 – Amortizări privind imobilizările necorporale şi corporale
P 4611 – Amortizarea imobilizărilor necorporale
P 46111 – Amortizarea fondului comercial
P 46112 – Amortizarea cheltuielilor de constituire
P 46119 – Amortizarea altor imobilizări necorporale
P 4612 – Amortizarea imobilizărilor corporale
P 46121 – Amortizarea amenajărilor de terenuri
P 46122 – Amortizarea construcţiilor
P 46123 – Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
P 46124 – Amortizarea altor active corporale

Grupa 47 – LEASING FINANCIAR
A 471 – Creanţe din operaţiuni de leasing financiar
A 4711 – Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale
A 4712 – Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale
A 4717 – Creanţe ataşate
P 472 – Datorii din operaţiuni de leasing financiar
P 4721 – Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale
P 4722 – Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale
P 4727 – Datorii ataşate

Grupa 48 – CREANŢE RESTANTE ŞI ÎNDOIELNICE
A 481 – Creanţe restante
A 4811 – Creanţe restante
A 4812 – Dobânzi restante
A 4817 – Creanţe ataşate
A 482 – Creanţe îndoielnice
A 4821 – Creanţe îndoielnice
A 4822 – Dobânzi îndoielnice
A 4827 – Creanţe ataşate

Grupa 49 – PROVIZIOANE PENTRU VALORI IMOBILIZATE
P 491 – Provizioane pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu
P 492 – Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor
P 4921 – Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs
P 49211 – Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs
P 49212 – Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs
P 4922 – Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
P 49221 – Provizioane pentru fondul comercial
P 49222 – Provizioane pentru alte imobilizări necorporale
P 4923 – Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale
P 49231 – Provizioane pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri
P 49232 – Provizioane pentru deprecierea construcţiilor
P 49233 – Provizioane pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport
P 49234 – Provizioane pentru deprecierea altor active corporale
P 493 – Provizioane pentru operaţiuni de leasing financiar
P 499 – Provizioane pentru creanţe restante şi îndoielnice

Articole similare

Comentariul tau aici