Clauza de neconcurenta din contractul individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Clauza de neconcurenta este una din cele 4 clauze specifice care pot fi adaugate in cuprinsul contractului individual de munca.

Referitor la clauza de neconcurenta legislatia prevede urmatoarele:

La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, parţile pot negocia si cuprinde in contract o clauza de neconcurenţa prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se afla in concurenţa cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţa lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenţa.

Clauza de neconcurenţa isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret:

  1. activitaţile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului
  2. cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţa lunare
  3. perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenţa
  4. terţii in favoarea carora se interzice prestarea activitaţii
  5. aria geografica unde salariatul poate fi in reala competiţie cu angajatorul.

Indemnizaţia de neconcurenţa lunara datorata salariatului nu este de natura salariala, se negociaza si este de cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

Indemnizaţia de neconcurenţa reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara, potrivit legii.

Clauza de neconcurenţa isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

Clauza de neconcurenţa nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o deţine.

In cazul nerespectarii, cu vinovaţie, a clauzei de neconcurenţa salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizaţiei si, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului.

Intrebarile ce apar odata cu inserarea in CIM a clauzei de neconcurenta

  1. Cand se plateste indemnizatia de neconcurenta?

Indemnizatia de neconcurenta de plateste dupa incetarea contratului individual de munca, pe perioada stabilita, cu respectarea duratei maxime de 2 ani.

  1. Cand se insteraza clauza de neconcurenta in contract?

Clauza de neconcurenta poate fi inserata in contract odata cu incheierea acestuia sau pe parcursul defasurarii activitatii, printr-un act aditional la contract semnat de cele doua parti.

  1. Este valabila clauza de neconcurenta atat pentru contractile pe perioada determinate cat si nedeterminata?

Clauza de neconcurenta poate fi inserata atat in contractual pe perioada nedeterminata cat si in cel pe pe perioada deteriminata, cu mentiunea de a fi un accord intre cele doua parti.

  1. Cat de specifice trebuie sa fie activitatiile care ii sunt interzise salariatului?

Clauza de neconcurenta trebuie sa prevada activitati concrete, delimitate in mod clar. Mai mult clauza de neconcurenţa nu poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o deţine.

  1. Clauza de neconcurenta poate fi stabilita numai de angajator?

Nu, clauza de neconcurenta se negociaza si se cuprinde in contractual individual de munca numai cu acordul ambelor parti. Angajatorul nu poate stabili unilateral o clauza de neconcurenta si nici nu poate renunta unilateral la aceasta.

 

Articole similare