Codul de accize/Nomenclatorul codurilor de produse accizabile

In 15 decembrie 2008 a fost publicat Ordinul 3661 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.

Data intrarii in vigoare este 29/12/2008.

Scopul acestui ordin este de a aproba :

• configuratia codului de accize si
• nomenclatorul codurilor de produse accizabile armonizate

1.Configuratia codului de accize

1. Pentru antrepozitarul autorizat, operatorul inregistrat, operatorul neinregistrat, utilizatorul final, operatorul economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operatorul economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, importatorul şi reprezentantul fiscal, codul de accize este format din 13 caractere şi are urmatoarea configuratie:
RO 12345 JJ AA NN, unde:
– RO reprezinta codul ISO al tarii;
– 12345 reprezinta o secventa de 5 caractere numerice pentru identificarea antrepozitarului autorizat, operatorului inregistrat, operatorului neinregistrat, utilizatorului final, operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, importatorului şi reprezentantului fiscal;
– JJ reprezinta o secventa de doua caractere, care are valoarea 00 pentru toate categoriile de operatori economici, mai putin pentru utilizatorul final din categoria marilor contribuabili, care are valoarea MC;
– AA – secventa ce reprezinta calitatea pentru care a fost autorizat contribuabilul (antrepozitar autorizat, operator inregistrat, operator neinregistrat, utilizator final, operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, operator economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, importator sau reprezentant fiscal), dupa cum urmeaza: XX pentru antrepozitar autorizat, YY pentru operator inregistrat, ZZ pentru operator neinregistrat, UF pentru utilizator final, AN pentru operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate, EN pentru operator economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, IM pentru importator sau RF pentru reprezentant fiscal;
– NN – secventa de completare a numarului din 13 caractere, care are valoarea 00.

2. Pentru locatia autorizata a antrepozitului fiscal, a utilizatorului final, a operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate şi a operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, codul de accize este format din 13 caractere şi are urmatoarea configuratie:
RO 12345 JJ AA NN, unde:
– RO reprezinta codul ISO al tarii;
– 12345 reprezinta o secventa de 5 caractere numerice pentru identificarea antrepozitarului autorizat, utilizatorului final, operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate sau operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor;
– JJ – secventa numerica ce reprezinta codul judetului in a carui raza teritoriala se afla antrepozitul fiscal, respectiv codul judetului de care apartine locatia utilizatorului final, operatorului economic cu produse supuse accizelor nearmonizate sau operatorului economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor;
– AA – secventa ce reprezinta:
● pentru antrepozite fiscale:
– tipul antrepozitului fiscal: – PP – pentru antrepozitul de productie;
– DD – pentru antrepozitul de depozitare;
– UF – cu semnificatia de locatie pentru tip;
● pentru utilizator final:
operator utilizator final;
● pentru operatorul economic cu produse supuse accizelor nearmonizate: – AN cu semnificatia de locatie pentru tip operator economic cu produse supuse accizelor nearmonizate;
● pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor – EN – cu semnificatia de locatie pentru tip operator economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor;
– NN – secventa numerica ce reprezinta:
● pentru antrepozitul fiscal: numarul antrepozitului fiscal al unui antrepozitar autorizat in cadrul judetului JJ şi pe o anumita activitate de productie sau depozitare;
● pentru utilizatorul final: numarul punctului de lucru autorizat (locatie) in cadrul judetului JJ;
● pentru operatorul economic cu produse supuse accizelor nearmonizate: numarul punctului de lucru autorizat (locatie) in cadrul judetului JJ;
● pentru operatorul economic autorizat pentru activitatea de distributie şi comercializare angro de produse supuse accizelor – numarul punctului de lucru autorizat (locatie) in cadrul judetului JJ;

3. Pentru autorizatia operatorului neinregistrat, codul de accize este format din 13 caractere şi are urmatoarea configuratie:
RO 12345 JJ AA NN, unde:
– RO reprezinta codul ISO al tarii;
– 12345 reprezinta o secventa de 5 caractere numerice pentru identificarea operatorului neinregistrat;
– JJ – secventa numerica ce reprezinta codul judetului in a carui raza teritoriala işi desfaşoara activitatea operatorul neinregistrat;
– AA – secventa ce are valoarea ZZ cu semnificatia de autorizatie pentru operatorul neinregistrat;
– NN – secventa numerica ce reprezinta numarul de autorizatii eliberate in cadrul aceluiaşi judet.

2 .Nomenclatorul codurilor de produse accizabile armonizate

Articole similare

Comentariul tau aici