Completare reglementari contabile conforme cu IFRS

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat in 06.02.2013 in sectiunea Transparenta legislativa un Proiect de Ordin privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată .

Aspectele reglementate de proiectul de ordin, conform notei de fundamentare:

Prin reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, au fost introduse conturi distincte pentru ajustarea la inflaţie a capitalului social, respectiv conturile 1028 „Ajustări ale capitalului social” şi 118 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29”.

Potrivit IAS 29, în cazul actualizării la inflaţie, efectele acestei operaţiuni se înregistrează pe seama contului de rezultat reportat. Având în vedere că operaţiunea de actualizare la inflaţie diferă ca natură de alte operaţiuni efectuate urmare trecerii la aplicarea IFRS, rezultatul reportat rezultat din actualizarea la inflaţie se evidenţiază distinct de rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS.

Contul 118 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29” are funcţiune similară conturilor de rezultat reportat, cu menţiunea că prin intermediul acestuia se evidenţiază numai efectele inflaţiei. Soldul debitor al acestui cont reprezintă pierdere contabilă reportată, aceasta urmând a fi acoperită din capitalurile proprii.

Referitor la ajustarea la inflaţie a capitalului social, efectele acestei ajustări se evidenţiază în contul 1028 „Ajustări ale capitalului social”, acest element fiind componentă a capitalurilor proprii. Întrucât contul 1028 „Ajustări ale capitalului social” este element de natura capitalurilor proprii, eventualul sold creditor al acestuia poate fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile reportate, deci, inclusiv a celei rezultate din retratarea efectuată cu ocazia trecerii la IFRS.

Un alt aspect care se propune a fi reglementat prin proiectul de ordin se referă la contabilizarea activelor din domeniul explorării şi evaluării resurselor minerale, pentru care se propun conturi distincte care să evidenţieze elementele de natura activelor necorporale, respectiv corporale, corespunzătoare acestui domeniu.

Având în vedere că, în afara situaţiei poziţiei financiare, componentă a situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor IFRS, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmesc şi o raportare contabilă anuală, s-a considerat necesară cuprinderea unor prevederi referitoare la modul de prezentare a activelor de explorare şi evaluare în Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectivîn formularul „Date informative”, din cadrul raportării contabile anuale.

 

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×