Comunicat Mfinante privind noul cod fiscal – 31.07.2014

Conform unui comunicat publicat pe site-ul Ministerului de finante din 31.07.2014, proiectul noului Cod Fiscal menține prevederile referitoare la menținerea cotei unice de impozitare, a TVA, scutirea de la plată a impozitului reinvestit, măsuri de îmbunătățire a relației între contribuabil și ANAF.

Elementele de noutate ale proiectului Codului Fiscal:

• Implementarea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare;

• Eliminarea dublei impozitări pentru situațiile în care un angajator vrea să ofere beneficii suplimentare pentru contribuții de pensie facultativă sau de sănătate, în limita sumei totale de 650 de euro anual;

• În vederea stabilirii echitabile a sarcinii fiscale pentru perioada impozabilă în care o persoană juridică română care a fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor devine plătitoare de impozit pe profit ca urmare a faptului că nu mai îndeplineşte, în cursul anului fiscal, condiţiile cerute de lege pentru o microîntreprindere, noul proiect al Codului fiscal propune unificarea modalităţii de calcul şi plată a impozitului pe profit, respectiv începând cu trimestrul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege, prin luarea în considerare a veniturilor şi cheltuielilor înregistrate începând cu trimestrul respectiv;

• Au fost preluate, ca normă generală, reglementările introduse punctual prin Ordonanță de Urgență, pentru anul 2013, cu privire la amnistia fiscală pentru producătorii agricoli a căror recoltă a fost substanțial afectată și care ar fi trebui să plătească norma de venit. Prin urmare, în cazul producătorilor agricoli, norma de venit se reduce proporţional în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice ce afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole. Am avut consultări, în acest sens, și cu Ministerul Agriculturii;

• În proiectul noului Cod Fiscal este inclusă o propunere privind extinderea la 7 ani fiscali a perioadei în care oamenii de afaceri din domeniul agricol și piscicol pot să reporteze și să compenseze pierderile fiscale;

• Un alt element de noutate introdus în proiectul noului Cod fiscal este definirea instrumentelor derivative financiare, precum și reglementarea modului în care acestea se impozitează.
Propunerile incluse în proiectul Codului de Procedură Fiscală:
• În proiectul noului Cod de Procedură Fiscală au fost preluate prevederile privind comunicarea electronică între contribuabil și administrațiile fiscale, precum și alte propuneri privind îmbunătățirea relației contribuabilului cu fiscul.

• Eliminarea taxei de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

• Acordarea posibilității contribuabililor să depună drept garanţie, scrisori de garanţie emise și de alte instituţii de credit sau alte instituţii financiare autorizate, nu numai de către cele bancare așa cum prevede legislația actuală, în vederea suspendării executării silite sau a neînceperii acesteia. Vor fi luate în considerare și scrisorile de garanție emise de instituții bancare din state membre UE, pentru care există în România o bancă care să gireze pentru scrisorile de garanție.

• Această nouă reglementare vizează suspendarea executării silite în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale.

• Proiectul noului Cod de Procedură Fiscală include și un set de propuneri menite să reducă evaziunea fiscală, să încurajeze contribuabilii onești și să combată concurența neloială.

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×