Concediul medical

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Concediul medical

  Concediul medical reprezinta concediul obtinut ca urmare a incapacitatii temporare de munca : boala obisnuita, urgenta medico-chirurgicala, accident, sarcina cu risc, concediu prenatal, concediu de maternitate.

  Cine poate beneficia de indemnizatie de concediu medical ?

  De aceasta indemnizatie pot beneficia doar persoanele care au stagiu de cotizare de minim o luna in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical. Stagiul de cotizare este perioada pentru care se platesc contributiile de asigurari sociale de sanatate . Metodologia de calcul este normata de OG 158/2005.

  Adeverintele eliberate pentru certificarea stagiului de cotizare vor cuprinde urmatoarele elemente: stagiul de cotizare, veniturile din care se constituie baza de calcul si zilele aferente si numarul de zile de incapacitate temporara de munca de care a beneficiat asiguratul in ultimele 12 luni anterioare solicitarii adeverintei.

  Conform OG 158/2005 concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate la care au dreptul asiguratii sunt :

  • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca , cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
  • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau imbolnaviri profesionale;
  • concedii medicale si indemnizatii de maternitate;
  • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
  • concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

  Concediul medical si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

  Se acorda pentru fiecare tip de afectiune pentru o perioada care nu poate depasi 183 de zile intr-un interval de un an. Concediul medical se poate prelungi din ziua 90 pana in a 183-a zi , numai cu avizul medicului expert al Casei de Asigurari Sociale de Sanatate.

  In cazul in care exista posibilitatea recuperarii , medical primar sau medical specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile (cu pana la max 90 de zile), in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.

  Cuantumul indemnizatiei este de 75% din din baza de calcul pentru bolile obisnuite si 100% pentru pentru boli ca : tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli infectocontagioase grupa A, urgente medico-chirurgicale.

  Concediul si indemnizatia pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

  Acesta cuprinde:

  – indemnizatia pentru reducerea timpului de munca;
  – concediul si indemnizatia pentru carantina si tratament balnear conform programului individual de recuperare;

  Reducerea timpului de munca cu o patrime se face la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale pentru o durata de 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu , in una sau mai multe etape.

  Concediul medical si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

  La concediul medical si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani pana la implinirea varstei de 18 ani pentru copiii cu handicap, are dreptul oricare dintre parinti sau tutorele caruia i s-au incredintat copii spre adoptie ori plasament, in conditiile indeplinirii stagiului de cotizare prevazut.
  Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de maxim 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil.

  Cuantumul indemnizatiei este de 85% din baza de calcul.


  Concediul si indemnizatia de risc maternal

  Acesta se acorda fara a exista un prealabil stagiu de cotizare , in intregime sau fractionat, pentru o perioada ce nu poate depasi 120 de zile , de catre medical specialist sau de familie, in baza unui certificate medical eliberat in acest sens.

  Cuantumul indemnizatiei reprezinta 75% din baza de calcul si se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

  Acest concediu nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: