Conditii legale de intocmire a contractelor pe perioada determinata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe langa contractele individuale de munca pe perioada nedeterminata, angajatorii au posibilitatea de a angaja, in anumite cazuri, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.

In vederea incheierii unui contract individual de munca pe durata determinata este nevoie de precizarea expresa a duratei pentru care se incheie acest contract. Durata determinata poate fi prelungita si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari. 

Pe de alta parte, intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

CIM-urile pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.

Atentie! Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri:

a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;

b) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;

c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;

d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca;

e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;

f) ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

h) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe.

Ceea ce ar mai trebui sa stim este faptul ca un CIM pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni iar in cazul in care CIM-ul pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui CIM este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea CIM al salariatului titular.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici