Consecinte – nedepunerea declaratiilor fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Material informativ, DGRFP Iasi

· Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului /plătitorului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere. În înștiințare organul fiscal informează contribuabilul/plătitorul cu privire la consecințele nedepunerii declarației de impunere.
Aceste prevederi nu sunt aplicabile după începerea inspecției fiscale pentru obligațiile fiscale nedeclarate.


· Pentru creanțele fiscale administrate de organul fiscal central, înștiințarea pentru nedepunerea declarațiilor și stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale nu se face în cazul contribuabilului/plătitorului inactiv, atât timp cât se găsește în această situație.
· Stabilirea din oficiu a creanței fiscale se face prin estimarea bazei de impozitare, potrivit art. 106 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Organul fiscal procedează la estimarea creanței fiscale ori de câte ori informațiile deținute de organul fiscal nu permit estimarea bazei de impozitare.
· Contribuabilul/Plătitorul poate depune declarația de impunere pentru creanțele fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere emise, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei, sub sancțiunea decăderii, chiar dacă acest termen se împlinește după împlinirea termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale. Decizia de impunere se anulează de organul fiscal la data depunerii declarației de impunere.
În cazul în care se depune declarația de impunere după împlinirea termenului de prescripție, de la data depunerii declarației începe să curgă un nou termen de prescripție.
Formularele fiscale ordonate după număr, termenele de depunere a acestora, instrucțiunile de completare precum și categoriile de contribuabili care au obligația de depunere, se regasesc pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Asistență Contribuabili/Declararea obligațiilor fiscale.
· Neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor și veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume, precum și orice informații în legătură cu impozitele, taxele, contribuțiile, bunurile și veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora, constituie contravenție.

Articole similare

Comentariul tau aici