Consecintele majorarii salariului minim in 2021 asupra altor indicatori si obligatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Majorarea salariului minim de la 2.230 lei la 2.300 lei , publicata in MOF 40.2021 prin HG 4.2021 (am scris detaliat aici) are urmatoarele consecinte:

1.Pentru angajator, inseamna o cheltuiala lunara mai mare cu 72 lei (70 salariul brut si 2 lei CAM), taxe de plata mai mari cu 32 lei (30 retinute de la angajat si 2 lei contributia firmei).

Comanda aici lucrarea Noutati si informatii fiscale 2021

 2,2302,300Diferenta
CAS 25%55857517
CASS 10%2232307
Impozit 10%1031096
Total taxe88491430
Salariu net1,3461,38640
CAM 2,25%50522

2. O crestere a contributiei pentru persoane cu handicap neincadrate întrucât acest calcul se raportează la salariul minim .

Persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Daca nu fac angajari au 2 optiuni:

a)sa plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

Presupunand ca avem o firma cu 50 de angajati, aceasta ar trebui sa angajeze minim 50*4% =2 angajati.

Pentru acestia, in cazul in care nu doreste sa faca achizitii de la unitati protejate, va trebui sa plateasca la buget in 2021 : 2*2.300 lei = 4.600 lei, in crestere cu 140 lei/luna.

Incepand cu 24 august au intrat in vigoare noile prevederi privind incadrarea in munca a persoanelor cu handicap (L 193/21.08.2020) -detalii aici.

3.Modificarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice privind veniturile estimate (Legea 227/2015 art.151).

Astfel, plafonul pe 2020 era 12*.2.230 lei = 26.760 lei.

Pe 2021, noul plafon devine 12* 2.300 lei=27.600 , mai mare cu 840 lei.

4. Majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obtin venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate întrucât aceste plafoane se determină în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a
declarației unice pentru veniturile estimate – (Legea 227/2015-art.145 (1) lit.b);art.180);

La fel ca mai sus, plafonul devine pentru 2021- 27.600 lei.

5.Majorarea normelor de venit pentru veniturile din activități independente impuse pe baza normelor de venit. Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12 (Legea 227/2015 – art.69(3)).

Noutati si informatii fiscale utile 2021

Articole similare

Comentariul tau aici