Contraventii si amenzi – Cod de Procedura Fiscala

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Conform articolului 336 din Codul de Procedura Fiscala, contraventiile se sanctioneaza astfel:

  1. cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice nerespectarea de catre contribuabil/platitor, precum si de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligatiei de a pune la dispozitia organului fiscal registre, evidente, documente de afaceri si orice alte inscrisuri la locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64, precum si nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a permite persoanelor imputernicite de organul fiscal pentru a efectua o constatare la fata locului, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune intrarea acestora pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, in masura in care acest lucru este necesar pentru a face constatari in interes fiscal;
  2. nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a da o declaratie scrisa, pe propria raspundere, la finalul inspectiei fiscal, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. in declaratie se mentioneaza si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil/platitor, cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice;
  3. cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, pentru:
   • nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiilor de intocmire a dosarului preturilor de transfer in conditiile si la termenele prevazute prin ordinul presedintelui A.N.A.F., precum si nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a prezenta dosarul preturilor de transfer la solicitarea organului fiscal central;
   • nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a pastra, precum si a obligatiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate in format electronic si a aplicatiilor informatice cu ajutorul carora le-a generat;
   • neindeplinirea masurilor dispuse in termenele si conditiile stabilite de organul de inspectie fiscala, prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, precum si a masurilor dispuse de inspectorii antifrauda;
   • nefurnizarea la termen de catre contribuabil/platitor a informatiilor periodice solicitate de organul fiscal referitoare la activitatea desfasurata;
  4. cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, si pentru persoanele fizice, pentru:
   • nedepunerea de catre contribuabil/platitor la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala, de radiere a inregistrarii fiscale sau de mentiuni;
   • neindeplinirea de catre contribuabil/platitor la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora;
   • nerespectarea de catre institutiile de credit, precum si de alte persoane care transmit informatii catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a oricarei obligatii privind furnizarea informatiilor potrivit art. 61, precum si nerespectarea de catre banci a obligatiilor de decontare, adica vor deconta zilnic, cu prioritate, sumele reprezentand obligatii fiscale cuprinse in ordinele de plata emise de debitori si/sau obligatii fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi transmisa de organele fiscale;
   • nerespectarea de catre orice entitate a obligatiei privind furnizarea informatiilor, potrivit art. 61;
   • nerespectarea obligatiilor ce-i revin tertului poprit, potrivit art. 236 alin. (9) – (11);
   • neindeplinirea la termen de catre Biroul de carte funciara a obligatiei de comunicare organului de executare silita, la cererea acestuia, in termen de 10 zile, a unui extras de carte funciara pentru informare sau un certificat de sarcini, dupa caz. Titularii drepturilor reale si sarcinilor constituite asupra imobilului urmarit trebuie instiintati de catre organul de executare silita si chemati la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului;
   • refuzul debitorului supus executarii silite de a preda bunurile organului de executare silita spre a fi sechestrate sau de a le pune la dispozitie acestuia pentru a fi identificate si evaluate;
   • netransmiterea, de catre institutiile financiare, la termenul prevazut de lege a informatiilor prevazute la art. 62 sau transmiterea de informatii incorecte ori incomplete;
  5. cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, in cazul in care:
   • contribuabilul/platitorul refuza sa prezente organului fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor sociale, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscal si nerespectarea de catre contribuabil/platitor sau persoana imputernicita de acesta; si pentru
   • nerespectarea de catre persoanele cu care contribuabilul/platitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligatiei de a furniza organului fiscal informatiile necesare determinarii starii de fapt fiscale
  6. cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, pentru celelalte persoane juridice si persoane fizice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pana la 50.000 lei inclusiv; cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei inclusiv, si cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, si pentru persoanele fizice, daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 100.000 lei, in cazurile:
   • neretinerii, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;
   • retinerii si nevarsarii in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;
  7. cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei in cazul nerespectarii de catre persoana supusa verificarii situatiei fiscale personale a obligatiei de a depune declaratia de patrimoniu si de venituri
  8. cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei in cazul efectuarii de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru si in cazul nerespectarii de catre institutia solicitanta a obligatiei de a initia hotararea de constituire a dreptului de administrare, potrivit art. 263 alin. (4)
  9. cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei in cazul depunerii cu intarziere de catre o societate-mama finala a unui grup de intreprinderi multinationale care isi are rezidenta fiscala in Romania sau o alta entitate raportoare, in conformitate cu sectiunea II din anexa nr. 3 a Codului de Procedura Fiscala, a raportului pentru fiecare tara in parte, (adica depaseste termenul de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de intrerpinderi), sau transmiterea de informatii incorecte ori incomplete
  10. cu amenda de la 70.000 lei la 100.000 lei in cazul nedepunerii de catre de catre o societate-mama finala a unui grup de intreprinderi multinationale care isi are rezidenta fiscala in Romania sau o alta entitate raportoare, in conformitate cu sectiunea II din anexa nr. 3 a Codului de Procedura Fiscala, a raportului pentru fiecare tara in parte.


  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: