Contraventii si sanctiuni privind stimularea infiintarii IMM-urilor

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Potrivit legii nr. 346/2004, constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

  • nerespectarea de către regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, respectiv de către autorităţile contractante, a obligaţiilor de mai jos se sanctioneaza cu amenda de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei;

  -Regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de către întreprinderile mici şi mijlocii, să încheie contractele de vânzare-cumpărare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), contractele de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sau să asigure accesul prioritar la închirierea, concesionarea ori leasingul activelor disponibile.

  -Adunările generale şi consiliile de administraţie ale regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat vor adopta hotărâri privind vânzarea, închirierea, leasingul sau concesionarea activelor aflate în situaţia prevăzută la art. 12 alin. (1), cu informarea prealabilă a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerelor de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţilor publice locale, după caz.

  -Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, ministerele de resort, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţile publice locale, după caz, au obligaţia să urmărească derularea valorificării activelor.

  • nerespectarea obligaţiilor de mai jos se sanctioneaza cu amenda de la 120.000.000 lei la 240.000.000 lei.

  -Regiile autonome, societăţile/companiile naţionale, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sunt obligate să stabilească şi să întocmească liste cuprinzând activele disponibile, pe care le vor reactualiza lunar. Listele vor fi transmise la camerele de comerţ şi industrie judeţene şi a municipiului Bucureşti, la organizaţiile patronale, asociaţiile profesionale prin Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie. 

  -Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi ministerele de resort vor transmite lunar Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie situaţia activelor utilizate de întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv a contractelor de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing şi concesiune, încheiate în condiţiile prezentei legi. 

  -Activele pot fi retrase de pe lista cu active disponibile, cu excepţia situaţiilor în care au fost depăşite termenele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) şi alin. (2), în oricare dintre următoarele cazuri:  declanşarea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare; declanşarea procedurii de dizolvare voluntară şi lichidare; declanşarea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului.

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de control împuternicit în acest scop de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.


  Articole similare

  • Nu am gasit articole similare
 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Recent Posts

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: