Contraventii si sanctiuni – Legea Societatilor Comerciale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Legii Contabilitatii , sunt considerate contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte:

 • detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate – cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;

Nerespectarea reglementarilor emise de MFP, respectiv de institutiile cu atribtii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), se sanctioneaza astfel:

 • aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie – cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
 • utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate – cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
 • intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse – cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei;
 • efectuarea inventarierii – cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
 • intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale MFP a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile – cele referitoare la intocmirea si semnare – cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal – cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare – cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare;
 • intocmirea, semnarea si depunerea la MFP si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii – cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
 • depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) ‐ (3) nu au
  desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (6) lit. b) – cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
 • prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare – cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31 – cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale – cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate – cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
 • nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale  si a situatiilor financiare anuale consolidate – cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei;
 • nedepunerea situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile – cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
 • nerespectarea prevederilor art. 10 şi 36^1 – cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare