Contribuabili cu obligatii restante-noutati legislative

In Monitorul Oficial nr. 120/16.02.2015 a fost publicat Ordinul nr. 360/2015 privind completarea anexei la OPANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită.

Prevederi :

Anexa la OPANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, publicat în M.Of., Partea I, nr. 573 din 12 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

Procedura privind emiterea şi comunicarea deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale accesorii sub o anumită limită reglementata prin OPANAF nr. 2.289/2010 se completeaza cu urmatoarele prevederi :

·În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere) nu depăşeşte 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 3.1-3.4.din capitolul 1 al procedurii.

· Prin excepţie de la dispoziţiile pct. anterior, la cererea contribuabilului sau în alte situaţii prevăzute de lege, se emit decizii referitoare la obligaţiile de plată accesorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 3.1-3.4 şi în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 40 lei.

· În cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale neachitate nu depăşeşte 40 lei, nu se emit somaţii şi titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 1-4., capitolul II al procedurii.

· Prin excepţie de la dispoziţiile pct. anterior, în alte situaţii prevăzute de lege, se pot emite somaţii şi titluri executorii pentru categoriile de contribuabili prevăzute la pct. 1-4 şi în cazul în care cuantumul obligaţiilor fiscale accesorii nu depăşeşte 40 lei.


Articole similare

Comentariul tau aici