Contributii sociale in cazul drepturilor de proprietate intelectuala

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; Legea 8/1996 cu completari si modificari ulterioare

Conform prevederilor legale, persoanele care obtin drepturi de proprietate intelectuala sunt persoane asigurate in sistemul public de pensii si de sanatate, iar in cazul drepturilor de proprietate intelectuala care constituie venituri impozitate prin retinere la sursa, baza de calcul al contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti diminuat cu cota forfetara de cheltuieli corespunzatoare activitatii prestate.

In privinta bazei lunare de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate si asigurari sociale, avem urmatoarele situatii:

• in cazul asigurarilor de sanatate–aceasta nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia;

• in cazul asigurarilor sociale–aceasta nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 oricastigul salarial mediu prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

De la aceasta regula sunt si cateva exceptii in privinta persoanelor care obtindrepturi de proprietateintelectuala,si anume:

– nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate, in cazul in care realizeaza si venituri:

– din salarii sau asimilate salariilor;

– venituri sub forma indemnizatiilor de somaj;

– venituri din pensii mai mici de 740 lei;

– venituri obtinute de intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale, membrii intreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoana fizica autorizata care sa desfasoare activitati economice, persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, venituri din activitati agricole, venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precumsi din contractele de agent, venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara, extrajudiciara, venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, si din asocierile fara personalitate juridica.

– nu datoreaza contributia de sigurari sociale persoanele care realizeaza venituri din:

o salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente;

o venituri din pensii;

o venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asiguratein sistemul public de pensii;

o persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensiii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici