Contributii sociale si exceptii in cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala

Baza legala : Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul ANAF nr.891/2012, publicat in Monitorul Oficial nr.429/28.06.2012

 Sa mentionam inca de la inceput ca, sub aspect fiscal, veniturile din drepturile de proprietate intelectuala sunt considerate venituri din activitati independente.

Din categoria drepturilor de proprietate intelectuala in urma valorificarii carora se obtin venituri fac parte urmatoarele:

– inventiile, mai putin realizarile tehnice;

know-how-ul;

-marcile inregistrate, franciza si alte asemenea, recunoscute si protejate prin inscrieri ale institutiilor specializate;

– drepturile de autor, inclusiv drepturile conexe dreptului de autor.

Persoanele care obtin drepturi de proprietate intelectuala sunt persoane asigurate in sistemul public de pensiii si de sanatate. In ceea ce priveste baza lunara de calcul distingem :

– in cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate – aceasta nu poate fi mai mica decit un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia;

– in cazul contributiei de asigurari sociale – aceasta nu poate fi mai mare decit echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

In privinta contributirei la asigurarile sociale sunt si exceptii, respectiv:

 – Nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pesoanele care obtin drepturi de proprietate intelectuala, dar realizeaza si venituri:

  •  din salarii sau asimilate salariilor;
  • venituri sub forma indemnizatiilor de şomaj;
  • venituri din pensii mai mici de 740 lei;
  •  ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale, membri ai intreprinderii familiale, persoane cu statut de persoana fizica autorizata care desfasoara activitati economice, persoane care realizeaza venituri din profesii libere, venituri din activitati agricole, venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si din contractele de agent, venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara, extrajudiciara, venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, si din asocierile fara personalitate juridica.

Nu datoreaza contributia de sigurari sociale persoanele care realizeaza venituri din:

  •  salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente;
  • venituri din pensii;
  •  venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii;
  • persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensiii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme.

Ar mai fi de precizat ca, in cazul obligatiei de plata, baza de calcul a contributiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti diminuat cu cota forfetara de cheltuieli corespunzatoare activitatii prestate.

 Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici