Contributiile sociale datorate pe castigurile din dividende

In primul rand, in cazul dividendelor primite de persoanele fizice rezidente, in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1) din Codul Fiscal, acestea se impoziteaza cu o cotă de 16% din valoarea lor. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice platitoare, iar scadenta (exigibilitatea) acestui impozit intervine la prima dintre data platii dividendelor către acţionari sau asociaţi, si sfarsitul anului in care se acorda dividendele. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care impozitul este exigibil.

Veniturile din dividende sunt considerate venituri din investitii (conform articolului 65 din Codul Fiscal).

In continuare, exista situatii in care beneficiarii de dividende vor trebui sa plateasca si contributii de asigurari sociale de sanatate. Potrivit art. 296^27 – art. 296^31 din Codul fiscal, au obligaţia de a plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din dividende, persoanele care nu realizează într-un an fiscal:

• venituri din salarii sau asimilate salariilor;

• venituri din îndemnizaţiile de şomaj;

• venituri din pensii mai mici de 740 lei;

• venituri din activităţi independente realizate de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu stătut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, persoanele care realizează venituri din profesii libere;

• venituri din activităţile agricole din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea st exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală impuse pe bază de norme de venit, precum şi cele pentru care nu au fost stabilite norme de venit, conform art. 71 alin. (1) şi (5) din Codul fiscal;

• veniturile din silvicultură şi piscicultură, conform art. 71 alin. (2) din Codul fiscal;

• venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, venituri obţinute de o persoană fizica dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV indice 1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică, conform art. 52 alin. (1) lit. b) – d) din Codul fiscal;

• venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal.

Astfel, o persoană fizică va fi exceptată de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate asupra dividendelor realizate, doar dacă într-un an fiscal realizează şi venituri de natura celor menţionate mai sus.

In cazul in care o persoana fizica trebuie sa plateasca contributii de asigirari sociale pentru dividendele primite, acestea se vor calcula, conform art. 296^30 – art. 296^31 din Codul fiscal, in anul urmator, stabilite prin decizia de impunere anuala, si se vor plati in termen de 60 zile de la data comunicarii deciziei.

Sorin Moldovan

www.contacluj.ro

 

Articole similare

One Thought to “Contributiile sociale datorate pe castigurile din dividende”

  1. Camelia

    <>
    Concret daca se platesc dividende in data de 15.02.2014 plata impozitului de 16% asupra acestora se va efectua pana in data de 25.03.2014? sau pana in 25.01.2015???
    Multumesc!!!!!!!

Comentariul tau aici