Controlul intern – cadru legislativ

În întelesul prezentelor reglementări, controlul intern al entitătii vizează asigurarea:

– conformitătii cu legislatia în vigoare;

– aplicării deciziilor luate de conducerea entitătii;

– bunei functionări a activitătii interne a entitătii;

– fiabilitătii informatiilor financiare;

– eficacitătii operatiunilor entitătii;

– utilizării eficiente a resurselor;

– prevenirii si controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc

Evaluarea controlului intern pleacă de la aspecte precum:

– existenta de ghiduri si manuale de proceduri;

– garantarea evolutiei sistemului de control intern;

– asigurarea posibilitătii accesului la sistem pentru controlul extern;

– asigurarea posibilitătii confruntării descrierii teoretice cu realitatea.

În cadrul unui mediu informatizat, controlul intern pleacă de la aspect precum:

– existenta unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea conducerii operationale;

– implicarea conducerii si sensibilizarea sa fată de riscurile crescute sau generate de informatică;

– alocarea de resurse care demonstrează capacitatea sistemului informatic de a-si atinge obiectivele;

– recrutarea de personal cu un nivel de competentă adaptat tehnologiilor utilizate si existenta unui plan de formare continuă care trebuie să permită o actualizare a cunostintelor

Controlul intern contabil si financiar vizează asigurarea:

– conformitătii informatiilor contabile si financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora;

– aplicării instructiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informatii;

– protejării activelor;

– prevenirii si detectării fraudelor si neregulilor contabile si financiare;

– fiabilitătii informatiilor difuzate si utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informatii contabile si financiare publicate;

– fiabilitătii situatiilor financiare anuale publicate si a altor informatii communicate pietei

 

Articole similare

Comentariul tau aici