Conventie de evitare a dublei impuneri intre Romania si Bosnia Hertegovina – comunicat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul AJFP Teleorman a fost publicat un comunicat cu privire la faptul ca din 1 ianuarie 2019 se va aplica conventia intre Romania si Bosnia Hertegovina pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.

“La data de 18 mai 2018, a intrat în vigoare o noua convenţie între România şi Bosnia Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, ratificată prin Legea nr.75/2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 27 martie 2018.

Cu această dată nu vor mai fi aplicabile prevederile Convenţiei între Republica Socialistă România şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnată la Belgrad la 29 aprilie 1986 şi ratificată prin Decretul nr. 331/ 1986.

Noua convenţie a fost publicată pe site-ul A.N.A.F. la adresa:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Conventii/Conventii.htm


Articole similare