Corectarea declaraţiilor fiscale-speta ANAF

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  În ce condiții pot fi corectate de către un contribuabil declarațiile fiscale?

  Raspuns ANAF

  Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabilului/platitorului de a corecta declarațiile fiscale(declarația de impunere și declarația informativă), din proprie inițiativă ori de câte ori acesta constată erori în declarațiile inițiale, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creante fiscale.
  Declaraţiile contribuabilului pot fi corectate prin depunerea unei declaraţii rectificative.
  Declaraţia de impunere nu poate fi depusă şi nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile instituite de Codul de procedură fiscală, respectiv, în situația în care, se îndeplinesc sau nu se îndeplinesc anumite condiții prevăzute de lege care impun corectarea bazei de impozitare şi/sau a creanţei fiscale aferente sau în situaţia în care prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au stabilit în sarcina plătitorului obligaţii de plată reprezentând venituri sau diferenţe de venituri către beneficiarii acestora care generează obligaţii fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.
  În cazul în care, după depunerea formularului (394) “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni/erori în datele declarate, aceasta trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată cu operaţiunile care necesită modificarea şi/sau operaţiunile care nu au fost declarate, declaraţie care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial. Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

  Baza legala

  Legea nr 207 / 2015 articolul 105 al 1, 2, 3, 5 și 6
  Ordinul preşedintelui ANAF nr 3769 / 2015 articolul anexa 1

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: