Corectarea erorilor in contabilitate – potrivit noului OMFP 1802/2014

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 •  

  Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente.

  • Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor.
  • Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greşeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

  a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

  b) ar fi putut fi obținute în mod rezonabil  şi luate în considerare la întocmirea  şi prezentarea acelor situații financiare anuale.

  Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a evenimentelor şi fraudelor.

  Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului

  de profit şi pierdere.

  Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat (contul 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”).

  Erorile nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuşi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit şi pierdere.

  Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influențeze informațiile financiar‐contabile.

  Se consideră  că  o eroare este semnificativă  dacă  aceasta ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală ori cumulată a elementelor.

  În notele explicative la situațiile financiare trebuie prezentate informații cu privire la natura erorilor constatate şi perioadele afectate de acestea.

  Înregistrarea stornării unei operațiuni contabile aferente exercițiului financiar curent se efectuează  fie prin corectarea cu semnul minus a operațiunii inițiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă  a acesteia (stornare în negru), în funcție de politica contabilă  şi programele informatice utilizate.

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: