Creantele rezultate din anularea unui act administrativ-noutati

Baza legala: OUG 8/2014;Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari  ulterioare

Conform noilor prevederi din OUG 8/2014 se aduc completari la art. 124 din Codul de  procedura fiscala referitor la dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget; astfel, principalele elemente sunt date de faptul ca:

  •  pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda pana la data stingerii prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege;
  • acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor;
  • dreptul la dobanda se naste din ziua urmatoare expirarii termenului de:

-cel mult cinci zile lucratoare de la data incasarii, pentru sumele de restituit  reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea anuala a  impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

-cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, pentru sumele  de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea  anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice care se restituie din  oficiu de organele fiscale competente;

45 de zile de la inregistrarea cererilor depuse de catre contribuabil pentru  solutionare de catre organul fiscal.

OUG 8/2014 aduce un alineat nou la art. 124 care prevede ca, in cazul  creantelor contribuabilului rezultate din anularea unui act administrativ-fiscal prin care au  fost stabilite obligatii fiscale de plata si care au fost stinse anterior anularii, contribuabilul  este indreptatit la dobanda incepand cu ziua in care a operat stingerea creantei fiscale  individualizate in actul administrativ anulat si pana in ziua restituirii sau compensarii creantei  contribuabilului rezultate in urma anularii actului administrativ-fiscal.

Noile completari mai precizeaza, de asemenea, ca aceasta prevedere nu se aplica:

o   in situatia in care contribuabilul a solicitat acordarea de despagubiri;

o    in situatia deciziei de impunere din oficiu;

o    in conditiile solutiilor pronuntate de instanta.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Articole similare

Comentariul tau aici