Criteriile pentru care o societate va trebui auditata – valabile 2016 (OMFP 4160/2015)

Ordinul 4160/2015 prevede criteriile pentru auditarea entitatilor :

Sunt supuse auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei (echivalentul a 3.650.000 de euro);

b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei (echivalentul a 7.300.000 de euro);

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare  se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.

De asemenea, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive.

Articole similare