Cu ce se ocupa Societatile de servicii de investitii financiare (SSIF)?

 

SSIF sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominativecare au obiect exclusiv de activitate prestarea de servicii de investiţii financiare şi care funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.

Serviciile de investiţii financiare reglementate de legea CNVM sunt :

1. servicii principale:

a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu;

c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreţionară, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau plasamentul de instrumente financiare;

2. servicii conexe:

a) custodia şi administrarea de instrumente financiare;

b) închirierea de casete de siguranţă;

c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în vederea executării unor tranzacţii cu instrumente financiare, în care respectiva societate de servicii de investiţii financiare este implicată în tranzacţii;

d) consultanţă acordată societăţilor cu privire la orice probleme legate de structura de capital, strategie industrială, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de societăţi;

e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

f) consultanţă de investiţii cu privire la instrumentele financiare;

g) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare prestate.

 

Articole similare

Comentariul tau aici