Cum calculez numarul de tichete de masa necesare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Tichetele de masa sunt bonuri valorice folosite ca instrument de plata pentru produsele alimentare. Spre deosebire de bani, tichetele de masa sunt hartii valorice nefungibile. 

In vederea calcularii numarului de tichete de masa se va tine seama de urmatoarele elemente:

  • numarul de zile lucratoare din luna urmatoare; 
  • concediile angajatilor. 

Exemplu: Presupunem ca luna pentru care dorim sa calculam numarul de tichete de masa are 20 de zile lucratoare respectiv angajatii primesc din partea firmei 1 zi de concediu cu ocazia aniversarii a 20 de ani de la infiintarea entitatii.

Numarul total de tichete de masa de comandat = (Nr. de zile lucratoare – Zile de concediu) x Nr. de angajati = 19 x 200 = 3800 tichete.

(VN) Valoarea nominala a unui tichet este de 9.57 lei => Valoarea nominala totala aferenta comenzii clientului = 36.366 lei.

Potrivit HG 23/2015, sumele reprezentand costul imprimatelor in cazul tichetelor de masa pe suport hsrtie, respectiv costul emiterii tichetelor de masa pe suport electronic, precum si costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, contractate cu unitatea emitenta  si primite de catre angajator, se suporta  de catre angajatori din cheltuielile proprii. In cazul institutiilor publice, aceste sume se suporta de la alineatul bugetar “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.  La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa se iau
in calcul: valoarea nominală  a tichetului de masa, convenită  de partenerii sociali, numarul de salariati încadrati cu contract individual de munca, care vor beneficia de tichete de masa si numarul de zile lucratoare aferente perioadei pentru care se acorda tichetele de masa.

(CI) Costul serviciilor de imprimare a tichetelor = 3% din Valoarea nominala = 1091 lei.

TVA deductibila calculata din pretul imprimatelor = 218 lei (cota TVA 20%).


Articole similare