Cum calculezi dobanzile si penalitatile datorate in cazul platii cu intarziere a taxelor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Firma X SRL a platit cu intarziere obligatiile fiscale scadente la 27 iunie 2022. Plata obligatiei in suma de 100.000 lei s-a facut la data de 12 august 2022.

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere.

Dobanzile

Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Asadar, ziua imediat urmatoare este 28.06.2022 si data stingerii este 12.08.2022.

Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

Asadar, perioada 28 iunie 2022 -12 august 2022 este perioada de intarziere, mai precis 46 de zile.

Dobanda de intarziere = 100.000 lei * 0.02% * 46 de zile = 920 lei

Penalitatile

Penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

In exemplul de mai sus, nivelul penalitatii de intarziere este 100.000 lei * 0.01%*46 de zile =460 de zile.

In total, societatea datoreaza accesorii in suma de 920 lei + 460 de lei = 1.380 lei.

Articole similare

Comentariul tau aici