Cum poate face o persoana corectarea erorilor materiale la Registrul comertului ?

Se poate solicita îndreptarea erorilor materiale în următoarele cazuri:

În cazul constatării de erori materiale în cuprinsul cererilor de înregistrare ori al actelor depuse la ORCT;
În cazul erorilor materiale constatate în cuprinsul certificatelor de înregistrare sau certificatelor constatatoare de autorizare sau în certificatele de înscriere de menţiuni;
În cazul erorilor cuprinse în rezoluţiile directorului ORCT;
În cazul erorilor din baza de date;
Documentele necesare :

  • Cererea de îndreptare erori materiale pentru persoanele fizice – formular sau pentru persoanele juridice:  formular  în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute mai sus va fi însoţită de:
  • Documentele doveditoare ale erorii/actul rectificator;
  • Dacă este cazul:
    -certificatul de înregistrare/certificatul constatator de autorizare/certificatul de înscriere de menţiuni;
    -avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
    -împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original)
  • Dovezile privind plata taxei/tarifului legal. (45 lei – taxa de registru;27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru – 50% Fondul de lichidare şi 10% fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;după caz, tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.)


Articole similare

Comentariul tau aici