Cum se evalueaza in bilant principalele elemente ?

La inchiderea exercitiului financiar urmatoarele elemente se evalueaza astfel :

1. Imobilizările necorporale – la valoarea de intrare minus ajustările cumulate de valoare.

Prin ajustări cumulate de valoare se înţeleg amortismentele calculate şi ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, determinate ca diferenţa între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă.

2. Imobilizările corporale– la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.

3. Imobilizările financiare la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

4. Stocurile – la o valoare care să nu fie mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor, denumită valoare realizabilă netă. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.

5. Creanţele

5.1 Exprimate în lei – la valoarea lor probabilă de încasare.

5.2 Exprimate în lei cu decontare în funcţie de cursul unei valute – eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora, se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, la data bilanţului, după caz.

5.2 Exprimate în valută- acestea trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de BNR şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Diferenţ ele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

Pentru sumele incerte se evidenţiază ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de clienţi/debitori.

6. Disponibilităţi în valută şi asimilate

Disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, acreditivele şi depozitele pe termen scurt în valută trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de BNR valabil la data bilanţului.

7. Investiţii financiare pe termen scurt

Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare. Cele netranzacţionate se evaluează la cost istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

8. Datoriile

Diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare a elementelor de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.

8.1 Exprimate în lei cu decontare în funcţie de cursul unei valute – eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

8.2 Exprimate în valută

La închiderea exerciţiului financiar, datoriile se evaluează şi raportează utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil la data încheierii exerciţiului financiar.

Diferenţele de curs valutar se determină şi se înregistrează similar creanţelor în valută.

9. Provizioane

Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente, generată de evenimente anterioare.

Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabilă o ieşire de resurse, provizionul trebuie redus sau anulat prin reluare la venituri.

Articole similare

One Thought to “Cum se evalueaza in bilant principalele elemente ?”

  1. ALMARIEI MIHAI

    studiul d-voastră ar fi mai interesant dacă ar fi desvoltat pe un studiu de caz, însoţit şi de înregistrări contabile.Sunt lector formator la CECCAR şi la cursurile mele de fisc. am avut deseori solicitări în acest sens.

Comentariul tau aici