Cum se obtine accesul la dosarul fiscal?

  1.  Obţineţi un certificat calificat de semnătură electronică conform Legii 455/2001 de la unul din furnizorii acreditaţi. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale pe site-ul  www.mcsi.ro.
  2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2.
  3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l, transmiteţi-l pe e-mail la furnizorul certificatului, primiţi-l prin e-mail semnat de acesta, apoi transmiteţi-l prin portal la ANAF (modulul Declaraţii electronice, Acces controlat la dosarul contribuabilului, opţiunea Înregistrare certificate calificate).
  4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formularul 152).
  5. Privind împuternicirea de la contribuabil: în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale).
  6. Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 152).
  7. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 152, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal, neprimirea acesteia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natură, pentru accesarea dosarului fiscal. După acest termen puteţi încerca să utilizați serviciul. Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de email Admin.Portal@mfinante.gov.ro                                                                                                                                                                                                                                                                                  Avertizare: Datorită unor dificultăţi tehnice, domeniul YAHOO nu acceptă e-mail-urile transmise de domeniul mfinante. De aceea, vă rugăm ca în relaţia cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, să utilizaţi o adresa de e-mail care să conţină un alt domeniu decât Yahoo şi la care să vă putem transmite răspunsurile noastre.
  8. Accesaţi serviciul “Acces controlat la dosarul fiscal”. 

Sursa: static.anaf.ro

Articole similare

Comentariul tau aici