Cum se poate obtine dreptul de accesare a dosarului fiscal?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In vederea obtinerii dreptului de utilizare a serviciului “Acces controlat la informatiile cuprinse in dosarul fiscal” contribuabilii trebuie sa depuna cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat – formular 152 – listata si, semnata.

De asemenea, se vor depune/prezenta in copie si original urmatoarele documente:

  • actul de identitate al titularului certificatului digital calificat;
  • documentul, care atestă calitatea titularului certificatului digital calificat de reprezentant legal al
    contribuabilului;
  • documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului
    certificatului digital calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului.

Copiile impreuna cu imputernicirea in original se vor anexa la formularul 152.

Articole similare