De ce documente ai nevoie pentru inregistrarea contractului de inchiriere?

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se stabilesc pe baza contractului încheiat între părţi, în formă scrisă.

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, au obligaţia să înregistreze contractul de închiriere la organul fiscal , în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părţi. O dată cu înregistrarea contractului se depune şi Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.

În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Documentele se vor prezenta în copie şi original. După verificarea realităţii datelor de către funcţionarul public de la ghişeu, actele în original se restituie contribuabilului.

Documente necesare pentru inregistrarea contractului de inchiriere:

  • 3 exemplare de contract de închiriere (un original si două copii)
  • Dovada deţinerii proprietăţii (copie şi original)
  • Declaraţia de venit estimat/normă de venit (formular 220, 2 exemplare)
  • Act de identitate proprietar(i) (copie şi original)
  • Certificatul de eficienta energetica


Articole similare