Decizia de imputare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Decizia de imputare ( cod 14-8-2 ) serveşte ca:

– document de imputare a valorii pagubelor produse;

– titlu executoriu din momentul comunicării;

– document de înregistrare în contabilitate.

Decizia de imputare se întocmeşte pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.).

Termenul de 30 de zile pentru emiterea dispoziției de imputare este un termen imperativ, care începe să curgă de la data constatării pagubei, înlăuntrul căruia conducătorul instituției publice este obligat a emite decizia de imputare, sub sancțiunea decăderii.

Constatarea pagubei și emiterea deciziei de imputare trebuie să fie făcute în termenul de 3 ani de prescripție, însă intervalul dintre cele două momente trebuie să fie de maxim 30 de zile, spre legalitatea procedurii de angajare a răspunderii civile a funcționarului public.

Model formular conform O 2634/2015 :

Articole similare

Comentariul tau aici

×
×