Declararea impozitului pe venitul estimat sau norma de venit – asistenta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In data de 20 martie 2019 s-a desfasurat o sesiune de indrumare si asistenta contribuabili cu privire la completarea si depunerea declaratiei unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate / norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2019.

Iata cateva intrebari si raspunsuri oferite de membrii ANAF:

A. Intrebare contribuabil:

“Un salariat dacă are salariu și venituri din vânzarea acțiunilor pe bursă, iar venitul obținut (valoarea vânzării-valoarea achiziției actiunilor respective) este sub 12 x salariul minim brut pe economie 2019, trebuie să depună Declarația unică? În caz de răspuns pozitiv, în care parte trebuie completată declarația unică? Și în cazul în care obține și alte venituri la care impozitul a fost reținut la sursă, dar valoarea totală a veniturilor pe lângă salariu tot nu depășește 24.960 lei, trebuie să depună declarația unică?”

A. Raspuns ANAF:

“Dacă în anul 2019 estimați că veți realiza doar venituri din investiţii (exceptând veniturile din salarii) sub plafon nu trebuie să completaţi Secţiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2019” din declaraţia unică. Dacă în anul 2019 estimaţi că veți realiza doar venituri din alte surse (exceptând veniturile din salarii) la care impozitul este reţinut la sursă, sub plafon nu trebuie să completaţi Secţiunea “Date privind contribuția de asigurari sociale şi contribuția de asigurări de sănătate estimată pentru anul 2019” din declaraţia unică. În cazul în care estimaţi că veţi obţine în anul 2019 venituri din investiţii şi venituri din alte surse, la care impozitul este reţinut la sursă, care cumulate sunt peste plafonul de 24.960 lei atunci dvs trebuie să completaţi Secţiunea “Date privind contributia de asigurari sociale de sănătate estimată” din declaraţia unică.”

B. Intrebare contribuabil:

“Întreprindere Individuala, nu desfășoară nici o activitate în 2019, mai depune declarația unică pentru estimare 2019? Nu realizează decât venituri din salarii, nimic pe persoană fizică autorizată.”

B. Raspuns ANAF:

“Dvs. aveți obligația depunerii declarației unice, completând în mod corespunzător cap I și II.”

C. Intrebare contribuabil:

“În situația prorogarii termenului de depunere, persoanele asigurate la sănătate rămân asigurate până la 31.07.2019 ?”

C. Raspuns ANAF:

“Referitor la intrebarea dvs., art. 267 din Legea 95/2006, prevede urmatoarele: a) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al declaraţiei, prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare. b) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.”

Mai multe intrebari si raspunsuri se pot vizualiza la urmatorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Facebook/FB_20_03_2019.pdf

Articole similare

Comentariul tau aici