Declaratia 092 -termen 7 septembrie

In data de 6 septembrie 2012 ANAF  a publicat un comunicat de presa privind depunerea declaratiei 092.

Astfel:

” Agenţia Naţională de Administrare Fiscală aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna iulie 2012, că sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Aceste persoane au obligaţia ca în maxim 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această obligaţie, (7 septembrie 2012, inclusiv) să depună la organele fiscale Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioada fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în Romania, formular 092.

Declaraţia de menţiuni se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, la registratură ori prin poşta, prin scrisoare recomandată.

Obligaţia este reglementată de prevederile Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1.165/ 2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adaugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. “

Articole similare

Comentariul tau aici