Declaratia 205- termen 28 februarie 2013

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Declaratia 205 este declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit.

  Termenul de depunere a declaratiei aferente anului 2012 este 28 februarie 2013.

  Cine depune declaratia ?

  • plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

  • intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

  • plătitorii de venituri din salarii.

  Declaratia se completeaza electronic.

  În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiaşi plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri prevăzute la Secțiunea III „Date privind natura veniturilor”, se completează un singur formular.

  Pentru fiecare tip de venit plătit, prevăzut la Secțiunea III „Date privind natura veniturilor” se generează în acelaşi formular, câte un tabel, înscriindu‐se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

  În cazul veniturilor din salarii, se generează tabelul prevăzut la Secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri plătite, se generează câte un tabel prevăzut la Secțiunea IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, înscriindu‐se datele corespunzătoare tipului de venit plătit.

  Fisele fiscale nu se mai depun pe anul 2012.

  În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declaraţia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidenţa fiscală.

  Pentru salariaţii care au fost detaşaţi la o altă unitate, declaraţia se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceştia. În situaţia în care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi, angajatorul care i-a detaşat comunică angajatorului la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare salariat, precum şi eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariaţii au fost detaşaţi întocmeşte ştatele de salarii, calculează impozitul şi transmite lunar unităţii de la care au fost detaşaţi informaţii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum şi impozitul reţinut pentru angajat, în scopul completării declaraţiei.

   

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: