Declaratia de asumare a raspunderii la situatiile financiare

Situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilitatii, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi prin care confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Aceste persoane prevazute la art. 10 alin (1) pot fi administratorul, ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligaţia gestionării entităţii respective.

 

Articole similare

Comentariul tau aici