Declaratia privind beneficiarul real -exceptii pentru firmele detinute de persoane fizice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Un proiect de lege adoptat de Camera Deputatilor si prezentat spre promulgare Presedintelui a fost prezent pe ordinea de zi a institutiei in data de 10 iunie 2020.

Daca se va promulga aceasta lege, va aduce urmatoarele modificari :

Eliminarea exceptiei de depunere la inmatriculare a declaratiei pentru regii autonome si companii de stat.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului se modifică şi se completează după cum urmează:

  • prevedere actuala :

Art. 56 alin. (1) din legea actuala arata ca persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.

  • propunere:

Art. 56. – (1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea inregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.”

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1):
a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;

Exceptarea depunerii declaratiei privind beneficiarul real in cazul firmelor detinute de persoane fizice

Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. In lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

Eliminarea obligatiei de depunere a declaratiei la 15 zile de la depunerea situatiilor financiare

Declatia se va depune ulterior inmatricularii doar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Ce se va intampla cu societatile deja infiintate care au obligatia depunerii declaratiei potrivit noilor prevederi ?

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi (in cazul in care va fi promulgata de presedinte) , societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a acestei legi în registrul comerţului, cu excepţia care au in actionariat doar persoane fizice , depun, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Procedura de prevenire a spalarii banilor, 2020.

Articole similare

Comentariul tau aici